title
您的位置:首页  讲座报告
5/15 高瑞泉:理解我们的时代精神:冯契《中国近代哲学的革命进程》导读

发布时间:2020-05-12  浏览次数: 次

报告题目:理解我们的时代精神:冯契《中国近代哲学的革命进程》导读

 
报告人:高瑞泉 教授
 
报告时间:2020年5月15日下午14:00
 
报告地点:腾讯会议(620 718 648)
 
主持人:高瑞泉 教授
 
主办单位:华东师范大学、华东师范大学学生工作部
 
 
 
报告人简介:华东师范大学哲学系教授
 
 
 
 
 
 
 
报告简介:
 
 

我来说两句